SE Fire Testing Class E
BRANDTESTNING

KLASS E

Vad är en klass E-brand?

Brandklass är en term som används för att beteckna vilken typ av brand i förhållande till förbränningsmaterialet som har antändts, en klass E (elektrisk) brand beskrivs som bränder som involverar elektrisk utrustning, maskiner, elektriska kablar etc.

SE Fire Testing Class E

Klass E brandklassificering förklaras

Vid testning av en brandsläckare mot klass E-brand är testet att se till att elektricitet inte strömmar upp genom brandsläckaren vid urladdning och orsakar elchock vid användning. Om en brandsläckare uppnår klass E-klassning betyder det att produkten kan släcka elbaserade bränder och material om de skulle fatta eld.

Testet utförs i en elektrisk kammare som är avsiktligt byggd för det specifika testet av säkerhetsskäl

Inom testet kommer 35kV (35.000 volt) att pulseras genom en stor stålplatta, medan en brandsläckare används och riktar sig direkt mot plattan från en meters avstånd. Om strömmen som går tillbaka genom släckaren är lägre än den mängd som krävs för att betraktas som säker, har man  klarat testet.

Släckaren måste klara två brandprov för att kunna godkännas i klassklassificeringen.

FIREXO

KLASS E-BETYG

Tillgängliga storlekar som har testats för att släcka en magnesiumbrand:

2 Litre 35kV6 Litre 35kV9 Litre 34kV500ml 35kV

Riktlinjerna för brandtest är utformade för att vara flera gånger så stora som allt som släckaren kan förvänta sig att hantera i den verkliga världen.
TILLBAKA TILL

CLASS D

FORTSÄTTA ATT

CLASS F