SE Certification

CERTIFIERINGAR

Firexos produkter tillverkas, distribueras och säljs i enlighet för att uppfylla de högsta globala standarderna inom området för brandsäkerhet. I Europa följer vi EN 3:7 (SS EN 3:7 i Sverige)

Alla nuvarande Firexo-standarder och certifieringar listas nedan:

SE Certification

QMS-standarder

ISO 14001-2015 ( detaljer )

Anger kraven för ett miljöledningssystem (EMS) för små till stora organisationer. En EMS är ett systemiskt tillvägagångssätt för att hantera miljöfrågor inom en organisation.

ISO 450001- 2018 ( detaljer )

En internationell standard som specificerar krav på ett hanteringssystem för arbetsmiljö (OH&S), med vägledning för dess användning, för att göra det möjligt för en organisation att proaktivt förbättra sin OH&S prestanda för att förebygga skador och ohälsa.

ISO 9001- 2015 ( detaljer )

Den internationella standarden som anger krav på ett kvalitetsstyrningssystem (QMS). Organisationer använder standarden för att visa förmågan att konsekvent tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller kund- och lagkrav.

SE Certification

EN3 Standard

En europeisk brandtestningsstandard som genomförs av brandtestcenter, som täcker brandklass A, B, C,D och F.

SE Certification

CE Certification

Ett certifieringsmärke som anger överensstämmelse med standarder för hälsa, säkerhet och miljöskydd för produkter som säljs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). CE-märkningen finns också på produkter som säljs utanför EES och som har tillverkats enligt EES-standarder.

SE Certification

PED

Direktivet om tryckutrustning (PED) är europeisk lagstiftning som täcker konstruktion, tillverkning och bedömning av överensstämmelse för tryckbärande anordningar och enheter med ett maximalt tillåtet tryck som är större än 0,5 bar eller 7,25 psig.

SE Certification

Kitemark-certifiering

Kitemark är ett varumärke för produkt- och servicekvalitet i Storbritannien som ägs och drivs av British Standards Institution (BSI Group). Kitemark används oftast för att identifiera produkter där säkerhet är viktigast, inklusive brandsläckningsprodukter. 

FÖREGÅENDE

BRANDTESTNING

NÄSTA

MILJÖ