SE Business

FÖRETAG

Firexo är den mest effektiva lösningen gällande brandskydd för samtliga arbetsplatser och deras anställda. I rådande tider finns också behov av att skydda hemmakontoret och de som arbetar och bor där mot en katastrof, vilket en brand alltid innebär.

Oavsett om det är ett litet eller stort företag, lager eller annan byggnad – den gemensamma nämnaren är att en brand tyvärr kan leda till förlust av hela byggnaden, förlust av tillhörigheter eller allra värst, förlust av liv.

Siffror visar att 80% av alla företag aldrig startar upp igen efter en brand. Konstigt nog gör inte många företag fullständiga brandsäkerhetskontroller eller tillhandahåller relevant utbildning för sina anställda. Flertalet företag och deras anställda har ofta inte någon aning om vilken brandsläckare som ska användas för olika bränder eller olika brandklasser. Att välja fel brandsläckare kan få katastrofala följder.

Firexos unika Allt-i-ett-lösning släcker ALLA fem brandklasser, vilket tar bort all förvirring kring val av släckare för aktuell brand. Med endast en typ av brandsläckare kan ett företag spara  1/3 i kostnader för brandskydd. Det ger stora besparingar, både när det gäller inköp av brandsläckare samt kring serviceavgifter. Viktigast av allt, vid en brand när sekunderna är dyrbara, vill man snabbt och säkert släcka branden.

RISKBEDÖMNING

HAR DU FÖRBERETT DIN ARBETSPLATS?

De anställdas kunskaper om brandsäkerhet erhålls genom utbildning och korrekt information, vilket bl.a innebär att det är viktigt att informera om vilken brandsläckare som gäller för varje brandklass.

Tänk på att du som arbetsgivare har det fulla ansvaret för dina anställda har nödvändiga kunskaper om brandsäkerhetsbestämmelser och hur man förväntas agera om en brand skulle uppstå.

Genomför en riskbedömning för ditt företag för att få svar på hur väl förberett det är på din arbetsplats.

Vår partner Brandexperten erbjuder hjälp och konsultation kring detta

FÖREGÅENDE

HEM OCH FRITID

NÄSTA

DATABLAD