SE Homepage

SLÄCK ALLA TYPER AV BRÄNDER
MED EN SLÄCKARE

Firexo tar bort osäkerheten och förvirringen kring vilken typ av brandsläckare som ska användas på olika typer av bränder.

 

SKYDDA MÄNNISKOR
OCH PLATSER

Att minimera tiden det tar att släcka en brand minskar risken för person samt egendomsskador, och hjälper framför allt till att rädda liv.

MINDRE MILJÖPÅVERKAN 

Den patenterade vätskan är biologiskt nedbrytbar, har ett neutralt PH värde, kyler snabbt höga temperaturer med små volymer, och har därmed mindre miljöpåverkan jämfört med andra brandsläckare.

EN REVOLUTION INOM BRANDBEKÄMPNING

SE Homepage

REFERENSER

I SAMARBETE MED

SE Homepage
SE Homepage
SE Homepage

MEDLEM I

SE Homepage

VINNARE AV

SE Homepage

ACKREDITERINGAR

SE Homepage

SE Homepage

FÖR

HEM

BRANDSTATSTIK:
De flesta bränder i Svenska hem startar i köket
60% av bränderna beror på en bortglömd påslagen spis.
20% av bränderna beror på teknisk apparatur (laddare, köksmaskiner etc)

SE Homepage

FÖR

FÖRETAG

BRANDSTATSTIK:
80% av företag öppnar inte igen efter en större brand. De flesta tvingas stänga ned.

SE Homepage

FÖR

EVENEMANG

BRANDSTATSTIK:
I Storbritannien startar i genomsnitt 27 000 bränder på gräs, barmark och skog varje år. Detta är i genomsnitt 73 bränder om dagen.
SE Homepage

FÖR

FORDON

BRANDSTATISTIK:
Över 300 bilbränder inträffar dagligen i Storbrittaninen, totalt 100 000 årligen, och orsakar över 100 dödsfall

Internationell säkerhetsprodukt i USA, Storbritannien och Sverige.

Behöver du hjälp med att hitta rätt lösning?