SE Mission

UPPDRAGET

FIREXOS MÅL ÄR TYDLIGT

– Rädda liv, rädda egendom, rädda byggnader och rädda platser

När en brand och en nödsituation uppstår är tiden alltid dyrbar. Genom att agera snabbt och säkert kan man rädda så mycket mer. Firexos unika och revolutionerande brandsläckslösning tar bort all tveksamhet kring val av brandsläckare med sin ALLT-I-ETT-LÖSNING.

Med tanke på ALLA aspekter av produktsäkerhet fokuserar Firexo självklart också på den miljömässiga påverkan som släckmedel kan inneha på miljön. Vi arbetar hela tiden med att förbättra vårt ekoloiska avtryck. Detta gör vi främst genom konstant forskning inom området. Vi har utvecklat Firexos släckmedel med bättre ingredienser som gör släckningen effektivare, men som också innefattar förmågan att spara vatten.

Sammantaget är det viktigt att komma ihåg att bränder kommer att orsaka mycket mer skador och föroreningar i vår miljö än ett släckmedel någonsin skulle kunna göra.

Intervju med Dave Breith

VD och grundare på Firexo group (fullständig intervju)
NÄSTA

NYHETER