SE Home and Leisure

HEM OCH FRITID

GÖR HEMMET SÄKERT FÖR DIN FAMILJ, NÄRA OCH KÄRA

Firexo är en mer miljövänlig och lättanvänd  brandsläckningslösning, vilket gör den till den till det perfekta brandskyddet. Den skyddar familjen, hemmet och dina tillhörigheter.

Alla vet vad en brandsläckare är och de flesta vet att det finns olika typer av släckare, pulver, skum, Co2 m.fler
Många vet att beroende på vad det är för brand ska man använda en viss typ av släckare.
De flesta vet att om man använder fel släckare kan det få förödande konskevenser.
…men nästan ingen vet vilken släckare man ska använda.

 Vi har lösningen. Firexo släcker alla bränder.

Att använda fel typ av brandsläckare kan få katastrofala resultat.

Firexo tar bort all förvirring eller oro över vilken brandsläckare som ska användas för vilken typ av brand. Firexo släcker alla brandklasser.

EFFEKTIVARE SLÄCKNING

MINDRE SPILL OCH

ENKLARE RENGÖRING!

Ingenting är viktigare än familjen, hemmet och dina värdefulla tillhörigheter.

Håll dem säkra med det mest kompletta brandskyddet på marknaden – Firexo !

OM OLYCKAN ÄR FRAMME

Om du någonsin har tänt en lägereld vet du att syre, värme och brännbart material krävs för att det ska lyckas.

Syre finns i luften, värme tillhandahålls av en flamma och t.ex trä eller kol är bränslekällan. Dessutom vet campare också att man kan släcka en lägereld med vatten. Detta scenario är ett exempel på en klass A-brand.

Även om många människor förstår begreppet vedeld (exempel på klass A brand), är det långtifrån alla som känner till de övriga klassificeringarna. Man delar in dessa i följande klasser B, C, D, E och F. Mer om detta kan du läsa under fliken Fakta / Brandklasser.

Dessa ytterligare brandklasser inkluderar en mängd olika bränslekällor, samt redovisar olika temperaturer relaterade till bränslekällan. Viktigast att känna till med dessa brandklasser är att förstå vilka de är och hur man släcker dem. Som visas i tabellen är vatten endast effektivt vid släckning av klass A-bränder.

Det enda släckmedlet som hanterar samtliga brandklasser är Firexo.

SE Home and Leisure
Som framgår av tabellen är Firexo den ENDA PRODUKTEN på marknaden som kan släcka ALLA brandklasser. Detta gör Firexo till den säkraste och mest effektiva brandsläckaren att ha till hands för att kunna skydda dig och din familj, din egendom, omgivning och dina tillhörigheter.
FÖREGÅENDE

TESTER/VIDEOS

NÄSTA

FÖRETAG