SE Fire Testing

BRANDTESTNING

SKYDDA DIG SJÄLV, DITT HEM OCH DIN OMGIVNING

ATT SLÄCKA OLIKA TYPER AV BRÄNDER

Firexos släckmedel är framtaget för att skydda dig, ditt hem, skola och arbetsplats, privata och offentliga miljöer och i många andra sammanhang. Vi vill säkerställa att bränder släcks snabbt och säkert.

Här är brandklasserna:

SE Fire Testing

KLASS A

Brännbara material:
Trä, papper, tyger

SE Fire Testing
KLASS B

Brandfarliga vätskor:
Bensin, Lacknafta, Sprit, lack, färg m.m

SE Fire Testing
KLASS C

Gaser:
Butan, metan

SE Fire Testing
KLASS D

Metaller:
Litium, Magnesium, Kalium

SE Fire Testing
KLASS E

Elektriska apparater:
Datorer, generatorer

SE Fire Testing
KLASS F

Matlagningsoljor:
Fett och oljor

FÖREGÅENDE

DATABLAD

NÄSTA

CERTIFIERINGAR