SE Fire Testing Class F
BRANDTESTNING

KLASS F

Vad är en klass F-brand?

Brandklass är en term som används för att beteckna typen av eld i förhållande till det förbränningsmaterial som har antändts, en klass F-brand beskrivs som brännbara material som består av matoljor, fetter, stekoljor etc.

Alla Firexo Fire Class-betyg har uppnåtts genom EN-brandtesterna.

SE Fire Testing Class F

Klass F brandklassificering förklaras.

När man testar en brandsläckare mot klass F, skall man förhålla sig till riktlinjer om 5 olika storlekar på F-bränder. Dessa olika svårighetsgrader är satta för att urskilja vilken brandstorlek brandsläckaren kan hantera, dessa nivåer är som följer; 3F, 5F, 25F, 40F och 75F.

Antalet brandtest är den totala mängden olja som används, så en 3F-brand är 3 liter, medan en 75F-brand är 75 liter.

När en brandsläckare utsätts för ett brandtest av klass F måste den släcka en bricka med matolja / matfett som har värmts upp för självantändning.

När oljan har självantändts efter upphettning skall det brinna i 2 minuter, brandmannen skall sedan släcka elden med en enda brandsläckare.

För att klara testet får det inte finnas några flammor kvar av oljan. Det hela observeras i ytterligare 20 minuter om återantändning skulle inträffa.

Man får 3 tester och släckaren måste klara två av de tre för att anses vara framgångsrik för klass F-betyg.

FIREXO

KLASS F-BETYG

Tillgängliga storlekar:

2 Litre 25F6 Litre 75F9 Litre 75F500ml 5F

Riktlinjerna för brandtest är utformade för att vara flera gånger så stora som allt som släckaren kan förvänta sig att hantera i den verkliga världen.
TILLBAKA TILL

CLASS E

NÄSTA

CERTIFIERING