SE Fire Testing Class D
BRANDTESTNING

KLASS D

Vad är en klass D-brand?

Brandklass är en term som används för att känneteckna typen av brand i förhållande till det förbränningsmaterial som har antändts, en klass D-brand beskrivs som metall material som exempelvis kan bestå av magnesium, natrium, titan, kalium etc.

SE Fire Testing Class D

Klass D brandklassificering förklaras.

Med instruktion och riktlinjer från det europeiska brandcentrets för klass D bränder,  består testapparaten av en 50 cm x 50 cm stor bricka med 10 cm i höjd. Magnesium avfall/spån fylls löst och jämnt i brickan, 2 liter heptan tillsätts i ett hörn, Magnsiumet antänds i brickan och får brinna i 20 minuter.

Brandmannen får sedan släcka elden efter eget gottfinnande antingen i ett svep eller i korta skurar.

För att anses vara framgångsrik ska det inte finnas några synliga flammor efter släckning och observationen får fortsätta. Branden observeras i ytterligare 20 minuter och om bara ett fåtal oberoende mindre partier är synliga som inte överstiger 10% av ytan och inte sprider sig, då har testet klarats av och släckningen blir godkänd

FIREXO

KLASS D-BETYG

Tillgängliga storlekar som har testats för att släcka en magnesiumbrand:

9 Litre 3KG Magnesium Test

Riktlinjerna för brandtest är utformade för att vara flera gånger så stora som allt som släckaren kan förvänta sig att hantera i den verkliga världen.
TILLBAKA TILL

KLASS C

FORTSÄTTA ATT

KLASS E