SE Fire Testing Class C
BRANDTESTNING

KLASS C

Vad är en klass C-brand?

Brandklass är en term som används för att känneteckna typen av eld i förhållande till det förbränningsmaterial som har antändts. En klass C-brand beskrivs som en brand som involverar elektrisk utrustning, maskiner, elkablar, apparater etc.

Alla Firexo brandklass-betyg har uppnåtts genom EN-brandtesterna.

SE Fire Testing Class C

Klass C brandklassificering förklaras.

Med hjälp av riktlinjerna från Australien och Nya Zeeland för testet består testapparaten av att använda en propanbehållare på minst 33 kg, -avstängningsventil, -7 mm öppningsplatta och 2 m rakt rör med ett tryck på minst 5 bar. Apparaten är ansluten via en slang och ställs upp på ett stativ eller bord i vågrätt läge. När avstängningsventilen är öppen kan röränden antändas.

Brandmannen ska sedan med enda brandsläckare släcka elden efter eget gottfinnande. För att klara testet får det inte finnas några lågor kvar.

För släckare på mer än 6 kg måste släckaren klara att släcka två brandtester med en enda brandsläckare. För släckare som är mindre än 6 kg är en enda brandsläckare tillåten för varje test.

Man får 3 testförsök och släckaren måste klara två av de tre för att anses vara framgångsrik för klass C-betyg.

FIREXO

KLASS C-BETYG

Tillgängliga storlekar:

Gastest godkäntFlytande gastest godkänt

Riktlinjerna för brandtest är utformade för att vara flera gånger så stora som allt som släckaren kan förvänta sig att hantera i den verkliga världen.
TILLBAKA TILL

KLASS B

FORTSÄTTA ATT

KLASS D