SE Fire Testing Class B
BRANDTESTNING

KLASS B

Vad är en klass B-brand?

Brandklass är en term som används för att beteckna typen av eld i förhållande till det förbränningsmaterial som har antändts. En klass B-brand beskrivs som brandfarliga vätskor och gaser som bensin, diesel, färg, fotogen, lim etc.

Alla Firexo Fire Class-betyg har uppnåtts genom EN-brandtesterna.

SE Fire Testing Class B

Klass B brandklassificering :

När du testar en brandsläckare mot brand av klass B finns det 10 olika brandstorlekar som kan testas. Dessa olika svårighetsgrader är inställda för att urskilja vilken brandstorlek brandsläckaren kan hantera. Dessa svårighetsgrader är som följer; 13B, 21B, 34B, 55B, 70B, 89B, 113B, 144B, 183B och 233B. Antalet brandtest är den totala mängden liter i bränslebrickan, så en 13B-brand är 13 liter, medan en 233B är 233 liter.

Ett klass B-test kommer att bestå av olika storlekar på brickor och mängden vätska som innehåller brickan delas i två delar, två delar heptan till varje del vatten. Så till exempel en brandklassificering på 21B skulle ha 7 liter vatten och 14 liter (7 + 14 = 21B) heptan i en rund bricka.

Brickans storlek ökar när brandklassificeringen ökar, så en 233B-brand kommer att utföras i en bricka som har en diameter på 3 meter, medan 13B-branden blir 0,72 cm.

När vattnet och heptanen har tillsatts tänds elden och tillåts brinna i 2 minuter. Brandmannen skickas sedan in  med en enda brandsläckare och får släcka elden efter eget gottfinnande. För att klara testet får det inte finnas några flammor kvar i någon del av strukturen i slutet.

Du får 3 tester och släckaren måste klara två av de tre för att anses vara framgångsrik för klass B-betyg.

FIREXO

KLASS B-BETYG

Tillgängliga storlekar:

 2 Litre 34B6 Litre 113B 9 Litre 183B500ml 13B

Riktlinjerna för brandtest är utformade för att vara flera gånger så stora som allt som släckaren kan förvänta sig att hantera i den verkliga världen.
TILLBAKA TILL

KLASS A

FORTSÄTTA ATT

KLASS C