SE Fire Testing Class A
BRANDTESTNING

KLASS A

Vad är en klass A-brand?

Brandklass är ett begrepp som används för att beteckna vilken typ av brand i förhållande till förbränningsmaterialet som har antändts, en klass A-brand beskrivs som brännbart material bestående av papper, trä, tyg, textilier, plast etc.

Alla Firexo Fire Class-betyg har uppnåtts genom EN-brandtesterna.

SE Fire Testing Class A

Klass A brandklassificering :

När du testar en brandsläckare mot en klass A-brand, finns det 9 olika brandstorlekar som kan testas. Dessa olika nivåer är inställda för att skilja vilken brandstorlek brandsläckaren kan hantera. Dessa nivåer är som följer; 3A, 5A, 8A, 13A, 21A, 27A, 34A, 43A och 55A. Siffran x  100 mm anger storleken, så en 3A-brand är 300 mm lång, medan en 55A är 5 500 mm lång eller 5,5 meter. Eldens bredd är alltid 500 mm och höjden är alltid 546 mm oavsett längd.

Inom testet är en ”träsäng” konstruerad genom att stapla träbjälkar i ett tvärlucksmönster ovanpå varandra – men med 6 cm mellanrum mellan träet som gör att elden kan antändas och spridas. Elden tänds underifrån med hjälp av bränslebrickor med en mängd heptan inuti, den tänds sedan och får brinna i 2 minuter och sedan avlägsnas bränslebrickorna. Det tillåts sedan brinna i ytterligare 6 minuter vilket gör tiden för branden totalt 8 minuter.

Brandmannen skickas sedan in  med en enda brandsläckare och får släcka elden efter eget gottfinnande. För att klara testet får det inte finnas några flammor i hela strukturen i slutet, och i ytterligare 3 minuter efter att inga öppna lågor återkommer på elden för återantändningsändamål.

Du får 3 tester och släckaren måste klara två av de tre för att anses vara framgångsrik för klass A-betyg.

FIREXO

KLASS A-BETYG

Tillgängliga storlekar:

 2 Litre 13A6 Litre 34A 9 Litre 55A500ml 3A

Fire test guidelines are designed to be several times the magnitude of anything the extinguisher would be expected to tackle in the real world.
TIDIGARE

BRANDTESTLISTA

FORTSÄTTA ATT

KLASS B