SE Environmental

MILJÖ

EN BRAND KAN VARA FÖRÖDANDE – INTE BARA OM MAN SER TILL LIV OCH HÄLSA FÖR DE INBLANDADE, MEN OCKSÅ SETT TILL INTILLIGANDE OMRÅDEN OCH EGENDOM

 

FIREXO MÅL:

Att underlätta släckning av ALLA bränder.

Att minimera förstörelse och fara för miljön.

Att underlätta rengöring och sanering efter brand, med mindre miljöpåverkan.

SE Environmental

UTOMHUS

Firexos släckmedel är biologiskt nedbrytbart, har ett neutralt PH-värde och har därmed mindre miljöpåverkan jämfört med andra brandsläckare.

Om branden släcks utomhus kan du vara säker på att eventuella rester absorberas i jorden som regnvatten med tiden sköljer bort. Firexo innehåller främst ammoniumsulfat, vatten och kväve som faktiskt fungerar likt ett gödningsmedel, som bidrar till växters tillväxt.

SE Environmental

INOMHUS

Om Firexo använts för att släcka en brand inomhus rekommenderas att man torkar de drabbade områdena med trasa. Rengör med såpa och vatten. 

Om du använt Firexo Sachet kan den använda påsen slängas i ett plaståtervinningskärl. Du kan sedan rengöra stekpannan eller kärlet med varmt diskvatten eller diska i maskin.

AVFALLSHANTERING OCH MILJÖ

Firexo har utvecklat en släckvätska som ger mindre miljöpåverkan, men som också är effektiv och dessutom hanterar alla brandklasser. Säkerheten kommer allra främst, men vi strävar efter och arbetar kontinuerligt med att fortsätta leverera de mest miljövänliga brandsäkerhetsprodukterna på marknaden, både nu och i framtiden.

Vi tillhadahåller alltid instruktioner för korrekt avfallshantering av använda produkter.

Den enda av våra behållare som inte är påfyllningsbar är Firexo mini. Det betyder att när den har använts eller om den skadats måste den kasseras på rätt sätt. För att kasta en använd eller defekt behållare, följ de lokala återvinningsregler som finns. (kontrollera med din ÅVC)

Firexo brandsläckare på 2, 6 och 9 liter är alla påfyllningsbara. Kontakta en godkänd Brandsäkerhetstekniker / SVEBRA certifierad konsult (reglerat i SS 3656 för tryckbärande anordning)

Vår partner Brandexperten kan också ge dig mer information.

SE Environmental
SE Environmental
FÖREGÅENDE

CERTIFIERINGAR

NÄSTA

PRODUKTREGISTRERING